Nöjdhetsgaranti

För er trygghet lämnar vi 1 års Nöjdhetsgaranti. 

  • 1 års Nöjdhetsgaranti lämnas på tjänsten.
  • Om ni ej är nöjda återbetalas samtliga inbetalda månadsuppgifter och installationsavgift vid uppsägning första året.